2% pentru Mens Sana | Mens Sana

2% pentru Mens Sana

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizaţie non-guvernamentală (asociaţie, fundaţie) doreşte.Poţi cere statului să redirecţioneze către

Asociatia pentru Educatie si Sanatate Mens Sana 2% din impozitul pe venit pe care l-ai plătit! Completează şi depune Forumularul 230 (pentru impozitul pe salariu) sau Formularul 200 (pentru alte venituri).

Atenţie, aceasta sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către organizaţia dorită de acesta!

PASUL 1                                                                      

Descarcă formularul:

pentru impozitul pe salariu:  Formular 230
pentru alte venituri:  Formular 200

 

Anul:

 2015 (anul anterior, pentru care deja s-a platit impozitul)

Denumire entitate nonprofit:

Asociatia pentru Educatie si Sanatate Mens Sana

Cod de identificare fiscala:

34342997

Cont bancar (IBAN):

RO15BTRLRONCRT0296049401

PASUL 2

Se completează de mână, scris cu majuscule, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.

Restul rubricilor nu trebuie completate.

Dacă nu cunoaşteti suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteţi lăsa căsuţa necompletată, deoarece, cf. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: “…Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat …”

PASUL 3

Formularul completat se depune direct la registratura organului fiscal de care aparţineţi sau se trimite prin Poştă cu scrisoare recomandată la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciuliu a contribuabilului.(adresele AF).

Termenul pentru depunerea declaratiilor este 25 mai 2016, după această dată contribuabilii pierzând dreptul de exercitare a opţiunii.

VĂ MULŢUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT!