POLITICA DE CONFIDENTIALITATE | Mens Sana

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Preambul

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA colectează și utilizează datele personale. Colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele, cursurile, atelierele sau sondajele noastre. Ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Definirea datelor personale

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, participanti la activitatile organizate de noi, colaboratori sau voluntari ale caror date sunt colectate prin mijloace electronice sau offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA datele personale

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 1. Pentru beneficiarii proiectelor noastre

1.1. Furnizarea de informații despre activitatea Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, comunicate de presă, sondaje sau orice alte informații relevante sau specifice ce țin de activitatea noastră. De asemenea, stocarea datelor se realizeaza in vederea monitorizarii proiectelor de catre autoritatile finantatoare.

1.2. Comunicare

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele noastre, întâlniri cu autoritățile, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, legislație importantă și orice alte informații relevante .

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

 1. Pentru partenerii, colaboratorii sau furnizorii de servicii ai Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA, ori pentru reprezentanti, persoane de contact sau angajati ai partenerilor su colaboratorilor

2.1. Menținerea relației noastre contractuale

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre.  Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

2.2. Comunicare

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră.

Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA)

Dacă oferiți Asociaţiei pentru Educatie si Sanatate MENS SANA datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care Asociaţia pentru Educatie si Sanatate MENS SANA intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

De regula, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem totusi să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei pentru Educatie si Sanatate MENS SANA.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa office@mens-sana.ro.

DREPTURILE DVS.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la sediul Asociaţiei pentru Educatie si Sanatate MENS SANA sau prin trimiterea unui e-mail către noi la office@mens-sana.ro.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție si în cel mai scurt timp posibil.